Особливості юридичної природи адміністративних правовідносин у сфері антитерористичної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. - 2018. - Вип. 6, т. 2. - С. 54-63

Анотація

У статті на ґрунті базових положень учення про адміністративні правовідносини репрезентується аналіз адміністративних правовідносин у сфері антитерористичної діяльності, визначається їхній суб’єктний склад, подається класифікаційна характеристика.
In the article on the basis of the basic provisions of the doctrine of administrative legal relations, the analysis of administrative legal relations in the field of antiterrorist activity is represented, their subject structure is determined, classification characteristic is given.
В статье на основе базовых положений учения об административных правоотношениях представляется анализ административных правоотношений в сфере антитеррористической деятельности, определяется их субъектный состав, дается классификационная характеристика.

Опис

Ключові слова

адміністративні правовідносини, administrative legal relations, административное правоотношение, антитерористична діяльність, anti-terrorist activity, антитеррористическая деятельность, правоохоронні органи, law enforcement bodies, правоохранительные органы

Бібліографічний опис

Маліков, В. В. Особливості юридичної природи адміністративних правовідносин у сфері антитерористичної діяльності / Маліков В. В. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2018. - Вип. 6, т. 2. - С. 54-63.