Законодавчі ініціативи з підвищення грошового забезпечення поліцейських в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 лют. 2022 р.). – Дніпро, 2022. – С. 95-100
Abstract
Розглянуто законопроєкти щодо підвищення грошового забезпечення поліцейських в Україні. Надано пропозиції щодо усунення недоліків в зазначених документах.
Draft laws on increasing the financial support of police officers in Ukraine were considered. Proposals have been made to eliminate deficiencies in the specified documents.
Рассмотрены законопроекты о повышении денежного довольствия полицейских в Украине. Даны предложения по устранению недостатков в указанных документах.
Description
Безпалько, С. Законодавчі ініціативи з підвищення грошового забезпечення поліцейських в Україні / Сергій Безпалько, Сергій Шатрава, Іван Кріцак // Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 лют. 2022 р.) / МВС України, Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та іновац. освіти. – Дніпро, 2022. – С. 95-100.
Keywords
Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, підвищення грошового забезпечення, грошове забезпечення, поліцейський, полицейский, police officers, monetary support, денежное довольствие, оплата праці
Citation