Централізоване та локальне регулювання укладення та розірвання трудового договору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008-03

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2008. - № 3. – С. 337-342

Анотація

Щодо потреби правового впорядкування інституту трудового договору розглянуті де-які особливості укладення та розірвання трудового договору.
Concerning need of a legal putting in order of institute of the labor contract some features of the conclusion and cancellation of the labor contract are considered.
Относительно потребности правового приведения в порядок института трудового договора рассмотрены некоторые особенности заключения и расторжения трудового договора.

Опис

Лукаш, С. С. Централізоване та локальне регулювання укладення та розірвання трудового договору [Електронний ресурс] // Форум права. – 2008. - № 3. – С. 337-342. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08lssrtd.pdf

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, трудовий договір, трудовой договор, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, employment contract

Бібліографічний опис