Ідеї професора М. П. Чубинського про історичний (генетичний) метод і наступність у кримінально-правових дослідженнях кінця XIX – початку XX століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2020. - № 3 (13). - С. 78-89

Анотація

Проведено комплексний аналіз фундаментальних ідей професора М. П. Чубинського щодо використання історичного (генетичного) методу та наступності у працях видатних учених-криміналістів кінця XX – початку XX ст., котрі визначили подальший розвиток кримінально-правової науки з можливістю їх використання в умовах реалій сьогодення.
A comprehensive analysis of the professor's fundamental ideas was conducted M. P. Chubynsky on the use of historical (genetic) method and continuity in the works of prominent forensic scientists of the late XX - early XX century., which determined the further development of criminal science with the possibility of their use in today's realities.
Проведен комплексный анализ фундаментальных идей профессора М. П. Чубинского по использованию исторического (генетического) метода и преемственности в трудах выдающихся ученых-криминалистов конца XX - начала XX в., которые определили дальнейшее развитие уголовно-правовой науки с возможностью их использования в сегодняшних реалиях.

Опис

Денисов, С. Ф. Ідеї професора М. П. Чубинського про історичний (генетичний) метод і наступність у кримінально-правових дослідженнях кінця XIX – початку XX століття / Денисов С. Ф., Пузиревський М. В. // Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2020. - № 3 (13). - С. 78-89. - DOI: 10.34015/2523-4552.2020.3.08.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Чубинський М. П., Чубинский М. П., Chubinsky M. P., історичний (генетичний) метод, исторический (генетический) метод, historical (genetic) method, наступність, преемственность, continuity, кримінально-правове дослідження, уголовно-правовое исследование, criminal law research, наука кримінального права, наука уголовного права, science of criminal law

Бібліографічний опис