Виконання покарань та інших кримінально-правових заходів, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства на прикладі Норвегії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наше право. - 2013. - № 7. - С. 103-107

Анотація

У статті розглядаються питання виконання покарань та інших кримінально-правових заходів, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства на прикладі законодавства Норвегії.
The article deals with the execution of punishments and other criminal activities not associated with isolation from society on the example of Norway.
В статье рассматриваются вопросы исполнения наказаний и иных уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от общества на примере законодательства Норвегии.

Опис

Богатирьова, О. І. Виконання покарань та інших кримінально-правових заходів, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства на прикладі Норвегії / Богатирьова Ольга Іванівна // Наше право. - 2013. - № 7. - С. 103-107.

Ключові слова

Кримінально-виконавче право. Criminal and Executive Law. Уголовно-исполнительное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Норвегія, Норвегия, Norway, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, виконання покарань, исполнение наказаний, execution of punishments, Україна. Ukraine. Украина, кримінально-правові заходи, уголовно-правовые меры, criminal law measures, законодавство, законодательство, legislation

Бібліографічний опис