Розвиток фішинг-атак та методів боротьби з ними

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 120-122.

Анотація

Зауважено, що в останні роки кількість випадків фішингу йде на спад. Це пов'язано з тим, що великі компанії приділяють все більше уваги захисту конфіденційних даних користувачів. Кілька років тому була створена Anti-Phishing Working Group (APWG) – група з боротьби з фішингом, в яку входять як компанії-«мішені» фішерів, так і компанії, які розробляють анти-фішингове / анти-спамерське програмне забезпечення. В рамках діяльності APWG проводяться ознайомчі заходи для користувачів, також члени APWG інформують одна одну про нові фішерських сайтах і погрози. Замечено, что в последние годы количество случаев фишинга идет на убыль. Это связано с тем, что крупные компании все больше внимания уделяют защите конфиденциальных данных пользователей. Несколько лет назад была создана Anti-Phishing Working Group (APWG) – группа по борьбе с фишингом, в которую входят как компании-«мишени» фишеров, так и компании, разрабатывающие анти-фишинговое/анти-спамерское программное обеспечение. В рамках деятельности APWG проводятся ознакомительные мероприятия для пользователей, также члены APWG информируют друг друга о новых фишерских сайтах и угрозах. It has been observed that in recent years the number of phishing cases has been declining. This is due to the fact that large companies are paying more and more attention to protecting the confidential data of users. A few years ago, the Anti-Phishing Working Group (APWG) was formed, an anti-phishing group that includes both phishing target companies and companies that develop anti-phishing/anti-spamming software. As part of the activities of the APWG, familiarization events are held for users, and APWG members also inform each other about new phishing sites and threats.

Опис

Соляник Т. М. Розвиток фішинг-атак та методів боротьби з ними / Т. М. Соляник, Є. Р. Загорецька // Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 120-122.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інтернет-шахрайство, интернет-мошенничество, internet fraud, фішинг, фишинг, phishing, фішинг-атака, фишинг-атака, phishing attack, фішингові сайти, фишинговые сайты, phishing sites, e-mail розсилка, e-mail рассылка, e-mail newsletter, крадіжка конфіденційних даних, кража конфиденциальных данных, theft of confidential data

Бібліографічний опис