Криміналістична інформація: поняття і сутність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 147-151

Анотація

Досліджено сутність поняття криміналістичної інформації, яку можна визначити як відомості про обставини скоєного злочину (зокрема злочинця, знаряддя, обставини злочину та ін), отримані від матеріальних або ідеальних джерел з використанням криміналістичних засобів, прийомів та методів. The essence of the concept of forensic information, which can be defined as information about the circumstances of the crime (including the offender, tools, circumstances of the crime, etc.), obtained from material or ideal sources using forensic tools, techniques and methods. Исследована сущность понятия криминалистической информации, которую можно определить как сведения об обстоятельствах совершенного преступления (в частности преступника, орудия, обстоятельства преступления и др), полученные от материальных или идеальных источников с использованием криминалистических средств, приемов и методов.

Опис

Малярова, В. О. Криміналістична інформація: поняття і сутність / В. О. Малярова //Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 147-151.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, криміналістична інформація, криминалистическая информация, criminalistic information, інформація, информация, information, поняття, понятие, concept, сутність, сущность, essence

Бібліографічний опис