Процесуальний статус особи, стосовно якої уповноваженим органом прийнято рішення про обмін як військовополоненого: проблеми визначення та унормування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 400-405

Анотація

Визначено процесуальний статус особи, стосовно якої уповноваженим органом прийнято рішення про обмін як військовополоненого.
The procedural status of a person in respect of whom an authorized body has made a decision on exchange as a prisoner of war has been determined.
Определен процессуальный статус лица, в отношении которого уполномоченным органом принято решение об обмене в качестве военнопленного.

Опис

Фоміна, Т. Г. Процесуальний статус особи, стосовно якої уповноваженим органом прийнято рішення про обмін як військовополоненого: проблеми визначення та унормування / Тетяна Григорівна Фоміна // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 400-405.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, обмін як військовополоненого, військовополонені, процесуальний статус особи, обмен военнопленного, военнопленный, процессуальный статус личности, procedural status of a person, prisoners of war

Бібліографічний опис