Теоретико-правовий аналіз стану матеріального та фінансового забезпечення в органах внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 24. Т. 3. – С. 111–114

Анотація

Охарактеризовано окремі аспекти матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності міліції. Дано поняття матеріально-технічного та фінансового забезпечення правоохоронців у сфері їх діяльності. Розкрито поняття фінансів, визначено категорію фінансових відносин.
Modern looks, touching understanding of basic directions of material and technical and fiancial problems of providing of activity in the organs of internal affairs, are described. Determination of concept of logistical and fiancial support of activity is given in the organs of internal affairs.
Охарактеризованы отдельные аспекты материально-технического и финансового обеспечения деятельности милиции. Дано определение понятия материально-технического и финансового обеспечения правоохранительных органов в сфере их профессиональной деятельности. Раскрыто понятие финансов, определена категория финансовых отношений.

Опис

Руколайніна, І. Є. Теоретико-правовий аналіз стану матеріального та фінансового забезпечення в органах внутрішніх справ України / І. Є. Руколайніна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 24. Т. 3. – С. 111–114.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, матеріально-технічне забезпечення, фінансове забезпечення, fiancial and material and technical providing, fiancial relations, материально-техническое обеспечение, финансовое обеспечение

Бібліографічний опис