Криміналістична характеристика шахрайства та основні напрямки його розслідування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 28-32

Анотація

Зазначено, що шахрайство в сучасних економічних умовах є надзвичайно різноманітним за тими чи іншими елементами їх криміналістичної характеристики, що підкреслює актуальність розробки окремих методик розслідування цього виду злочинів. It is noted that fraud in modern economic conditions is extremely diverse in certain elements of their forensic characteristics, which emphasizes the relevance of developing certain methods of investigating this type of crime. Отмечено, что мошенничество в современных экономических условиях является чрезвычайно разнообразным по тем или иным элементам их криминалистической характеристики, подчеркивается актуальность разработки отдельных методик расследования этого вида преступлений.

Опис

Пазинич, Т. А. Криміналістична характеристика шахрайства та основні напрямки його розслідування / Т. А. Пазинич // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 28-32.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, шахрайство, мошенничество, fraud, криміналістична характеристика, криминалистическая характеристика, criminalistic characteristics, розслідування злочинів, расследование преступлений, crime investigation

Бібліографічний опис