Методологія дослідження адміністративно-правових засад діяльності громадських об’єднань в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 201-203

Анотація

У тезах доповіді проведено дослідження адміністративно-правових засад діяльності громадських об’єднань в Україні.
In the abstracts of the report, a study of the administrative and legal foundations of the activity of public associations in Ukraine was carried out.
В тезисах доклада проведены исследования административно-правовых основ деятельности общественных объединений в Украине.

Опис

Ільницький, О. М. Методологія дослідження адміністративно-правових засад діяльності громадських об’єднань в Україні / Олександр Михайлович Ільницький // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 201-203.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, громадські об'єднання, public associations, общественные объединения

Бібліографічний опис