Кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні аспекти протидії кіберзлочинності і торгівлі людьми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 93-95

Анотація

Розглянуто окремі аспекти протидії кіберзлочинності і торгівлі людьми.
Some aspects of combating cybercrime and human trafficking are considered.
Рассмотрены отдельные аспекты противодействия киберпреступности и торговле людьми.

Опис

Ключові слова

протидія кіберзлочинності і торгівлі людьми, кіберзлочинність, торгівля людьми, combating cybercrime and human trafficking, противодействие киберпреступности и торговле людьми

Бібліографічний опис

Грищенко, Д. О. Кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні аспекти протидії кіберзлочинності і торгівлі людьми / Грищенко Денис Олександрович, Чукалов Кирило Едуардович // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 93-95.