Щодо стану наукових досліджень питань затримання особи без ухвали слідчого судді під час дізнання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 черв. 2023 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2023. - С. 38-40

Анотація

Проаналізовано стан наукових напрацювань теоретичних і правових засад інституту затримання в кримінальному провадженні, підстав і процесуального порядку затримання особи, зокрема, без ухвали слідчого судді під час дізнання, забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів під час затримання особи.
The state of scientific development of the theoretical and legal foundations of the institution of detention in criminal proceedings, the grounds and procedural order of detaining a person, in particular, without a decision of the investigating judge during inquiry, ensuring the protection of rights, freedoms and legitimate interests during the detention of a person, is analyzed.
Проанализировано состояние научных наработок теоретических и правовых основ института задержания в уголовном производстве, оснований и процессуального порядка задержания лица, в частности, без постановления следственного судьи при дознании, обеспечении охраны прав, свобод и законных интересов при задержании лица.

Опис

Ключові слова

наукові дослідження, scientific research, научные исследования, затримання особи без ухвали слідчого судді, detention of a person without a decision of the investigating judge, задержание лица без постановления следственного судьи, дізнання, inquiry, дознание, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство

Бібліографічний опис

Маник, О. В. Щодо стану наукових досліджень питань затримання особи без ухвали слідчого судді під час дізнання / Олексій Володимирович Маник // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 черв. 2023 р.) / Наук.-дослід. ін-т публ. політики і соц. наук. - Харків: НДІ ППСН, 2023. - С. 38-40.
Маник, О. В. (2023). Щодо стану наукових досліджень питань затримання особи без ухвали слідчого судді під час дізнання. Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників VII Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 09 черв. 2023 р.), 38-40. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20230609/article/view/manyk.