Соціальна обумовленість кримінально-правової заборони безгосподарського використання земель

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 100-108

Анотація

Проаналізовано загальні підстави криміналізації суспільно небезпечних діянь та сформульовано спеціальні підстави криміналазації, характерні для безгосподарського використання земель, що доводить необхідність існування такої норми в кримінальному законодавстві. General grounds for criminalization of socially dangerous acts are analyzed. Special grounds of criminalization that are typical for mismanagement of lands' usage are formulated. It points at necessity of this norm existence in criminal legislation. Осуществлен анализ общих оснований криминализации общественно опасных деяний и сформулированы специальные основания криминализации, которые характерны для бесхозяйственного использования земель, что указывает на необходимость существования данной нормы в уголовном законодательстве.

Опис

Цвіркун, Н. Ю. Соціальна обумовленість кримінально-правової заборони безгосподарського використання земель / Н. Ю. Цвіркун // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 100-108.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, криміналізація, криминализация, criminalization, безгосподарське використання земель, бесхозяйственное использование земель, wasteful land use, кримінільно-правова заборона, уголовно-правовой запрет, criminal prohibition

Бібліографічний опис