Порівняльний аналіз правових засад чинного та проекту Кодексу адміністративного судочинства України для застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 2. - С. 112-116

Анотація

Стаття присвячена аналізу норм Кодексу адміністративного судочинства України на предмет можливості використання медіації для вирішення публічно-правових спорів. Проведено порівняння правових засад застосування медіації для вирішення публічно-правового спору в межах чинного Кодексу адміністративного судочинства України та проекту закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України № 6232 від 23 травня 2017 року. Сформовані етапи процедури медіації в адміністративному судочинстві.
The article is devoted to the analysis of the norms of the Code of Administrative Justice of Ukraine on the possibility of using mediation to resolve public-law disputes. A comparison of the legal framework for the use of mediation to resolve public-legal disputes within the framework ofthe existing Code of Administrative Justice of Ukraine and the draft law on amending the Code of Administrative Justice of Ukraine of Ukraine № 6232 of May 23, 2017. The stages ofthe mediation procedure are formed in the administrative court proceedings.
Статья посвящена анализу норм Кодекса административного судопроизводства Украины на предмет возможности использования медиации для разрешения публично-правовых споров. Проведено сравнение правовых основ применения медиации для разрешения публично-правового спора в рамках действующего Кодекса административного судопроизводства Украины и проекта закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины № 6232 от 23 мая 2017 года. Сформированы этапы процедуры медиации в административном судопроизводстве.

Опис

Бортнікова, А. Г. Порівняльний аналіз правових засад чинного та проекту Кодексу адміністративного судочинства України для застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів [Електронний ресурс] / А. Г. Бортнікова // Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 2. - С. 112-116. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/2_2017/31.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративне судочинство, административное судопроизводство, administrative proceedings, медіація, медиация, mediation, примирення, примирение, reconciliation, досудовий порядок вирішення спору, досудебный порядок разрешения спора, pre-trial procedure for settling disputes, підготовче провадження, подготовительное производство, preparatory proceedings

Бібліографічний опис