Функціональний аспект вивчення терміна «кримінальна відповідальність» у системі уявлень кримінально-правової політики протидії злочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 90-91

Анотація

Підкреслено, що "кримінальна відповідальність" – це правовий термін збірного ("контейнерного") типу. Існує можливість змінювати зміст цього терміну, залишаючи текст незмінним.
It is emphasized that "criminal liability" is a collective ("container") type legal term. It is possible to change the meaning of this term, leaving the text unchanged.
Подчеркнуто, что "уголовная ответственность" – это правовой термин сборного ("контейнерного") типа. Существует возможность изменять содержание этого термина, оставляя текст неизменным.

Опис

Ключові слова

кримінальна відповідальність, criminal liability, уголовная ответственность, термінологія, terminology, терминология, кримінально-правова політика, criminal law policy, уголовно-правовая политика

Бібліографічний опис

Лантінов, Я. О. Функціональний аспект вивчення терміна «кримінальна відповідальність» у системі уявлень кримінально-правової політики протидії злочинності / Ярослав Олександрович Лантінов // Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 90-91.