Економіко-правові проблеми використання земель сільськогосподарського призначення потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 77-79

Анотація

Акцентовано увагу на проблемі забруднення територій вибухонебезпечними предметами. Адже, навіть потенційна наявність таких предметів на певній місцевості викликає цілу низку проблем безпекового, організаційного, економічного та правового характеру.
Attention is focused on the problem of contamination of territories with explosive objects. After all, even the potential presence of such objects in a certain area causes a whole series of problems of a security, organizational, economic and legal nature.
Акцентировано внимание на проблеме загрязнения территорий взрывоопасными предметами. Ведь даже потенциальное наличие таких предметов в определенной местности вызывает целый ряд проблем безопасного, организационного, экономического и правового характера.

Опис

Ключові слова

Україна, забруднення територій вибухонебезпечними предметами, війна, вибухонебезпечні предмети, землі сільськогосподарського призначення, explosive objects, agricultural land, взрывоопасные предметы, земли сельскохозяйственного назначения

Бібліографічний опис

Бригадир, І. В. Економіко-правові проблеми використання земель сільськогосподарського призначення потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами / І. В. Бригадир, І. В. Панова // Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сумська філія. – Суми, 2023. – С. 77-79.