Основні напрямки оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у попередженні вимагань і заходи щодо їх удосконалення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 90-94

Анотація

Визначено проблеми оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ з попередження вимагань та запропоновано шляхи їх вирішення. Надано пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регулює дану сферу оперативно-розшукової діяльності. Some problems of operative and search activity within internal affairs agencies on preventing extortion are determined; some ways of their solving are offered. Some propositions on improving the legislation, which regulates this sphere of operative and search activity are formulated. Определены проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по предупреждению вымогательств и предложены пути их решения. Сформулированы пропозиции по усовершенствованию законодательства, которое регулирует данную сферу оперативно-розыскной деятельности.

Опис

Шендрик, В. В. Основні напрямки оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у попередженні вимагань і заходи щодо їх удосконалення / В. В. Шендрик, І. О. Крєпаков // Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 90-94.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, попередження вимагань, предупреждение вымогательств, preventing extortion, боротьба зі злочинністю, борьба с преступностью, combating crime, злочинність, преступность, crime

Бібліографічний опис