Ґенеза та розвиток уявлень про природу «правової фікції» у вітчизняній та світовій юриспруденції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридичний вісник. – 2020. - №6. – С. 19-30

Анотація

Досліджено розвиток уявлень про категорію «правова фікція» у вітчизняній та світовій юриспруденції. The development of ideas about the category of "legal fiction" in the domestic and world is studied jurisprudence. Исследовано развитие представлений о категории «правовая фикция» в отечественной и мировой юриспруденции.

Опис

Невзоров, І. Ґенеза та розвиток уявлень про природу «правової фікції» у вітчизняній та світовій юриспруденції / І. Невзоров // Юридичний вісник. – 2020. - №6. – С. 19-30. - DOI: https://doi.org/10.32837/yuv.v0i6.2025.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, правова фікція, правовая фикция, legal fiction, засоби юридичної техніки, средства юридической техники, means of legal equipment, погляди науковців, взгляды ученых, views of scientists, нормотворчість, нормотворчество, rule-making, презумпція, презумпция, presumption

Бібліографічний опис