Правовий нігілізм: підходи до розуміння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 2. – С. 140–144

Анотація

Обґрунтовується необхідність уточнення поняття правового нігілізму. Сформульовано критерії та запропоновано класифікацію підходів до розуміння правого нігілізму. Визначається доцільність та перспективність застосування інтеграційного підходу до розуміння правого нігілізму як найбільш об`єктивного.
The necessity of closer definition of the meaning of legal nihilism is substantiated. The criteria are formulated and the classification of approaches to understanding the legal nihilism is also proposed. The reasonability of the perceptivity of application of international approach to understanding the legal nihilism as the most objective one is defined.
Обосновывается необходимость уточнения понятия правового нигилизма. Сформулированы критерии и предложено классификацию подходов к пониманию правового нигилизма. Определяется целесообразность и перспективность использования интеграционного похода к пониманию нигилизма как наиболее объективного.

Опис

Дручек, О. В. Правовий нігілізм: підходи до розуміння [Електронний ресурс] / О. В. Дручек // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 140–144. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09dovpdr.pdf.
Дручек О. В. "Правовий нігілізм: підходи до розуміння." Форум права2 (2009): 140-144.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правовий нігілізм, правовой нигилизм, legal nihilism

Бібліографічний опис