Використання нейромережевих технологій для контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 179-181

Анотація

Розглянуто розробки сучасних інформаційних систем контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 із застосуванням методів штучного інтелекту, в тому числі, й нейромережевих технологій.
Developments of modern information systems of control and diagnostics of a technical condition of the TV3-117 aircraft engine with application of methods of artificial intelligence, including, and neural network technologies are considered.
Рассмотрены разработки современных информационных систем контроля технического состояния авиационного двигателя ТВ3-117 с применением методов искусственного интеллекта, в том числе и нейросетевых технологий.

Опис

Владов, С. І. Використання нейромережевих технологій для контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 / Владов С. І., Васильєв Д. , Бражник О. О. // Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.) / Київ. нац. ун-т iменi Тараса Шевченка, Рада молод. вчених, Студент. парламент, Наук. парк., Наук. товариство студентів та аспірантів. – Київ, 2020. – С. 179-181.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, авіаційний двигун ТВ3-117, авиационный двигатель ТВ3-117, aircraft engine TV3-117, нейронна мережа, нейронная сеть, neural network, діагностика технічного стану, диагностика технического состояния, diagnostics of technical condition

Бібліографічний опис