Щодо визначення елементів адміністративно-правового статусу учасників операцій ООН з підтримання миру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 2. – С. 609–612

Анотація

Виконано аналіз поняття адміністративно-правого статусу особи; виділено елементи адміністративно-правового статусу учасників операцій ООН з підтримання миру.
The analysis of the concept of administrative and legal status is made, elements of administrative and legal status of UN peacekeeping operations are allocated.
Выполнен анализ понятия административно-правого статуса личности, выделены элементы административно-правового статуса участников операций ООН по поддержанию мира.

Опис

Мещерякова, О. В. Щодо визначення елементів адміністративно-правового статусу учасників операцій ООН з підтримання миру [Електронний ресурс] / О. В. Мещерякова // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 609–612. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11movzpm.pdf.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, миротворці, адміністративно-правовий статус, учасники операцій ООН з підтримання миру, административно-правовой статус, участники операций ООН по поддержанию мира, administrative and legal status, UN peacekeeping operations

Бібліографічний опис