Дискреційні повноваження працівників ОВС як корупційний ризик в діяльності органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Порівняльно-аналітичне право. - 2013. - № 2. - С. 276-277

Анотація

Здійснено аналіз дискреційних повноважень працівників органів внутрішніх справ з метою виключення корупційних ризиків, що позитивно вплине на покращення роботи органів внутрішніх справ та сприятиме підвищенню їх авторитету.
The analysis of the discretionary powers of police officers to destroy the corruption risks that positive impact on the improvement of the Interior, enhancing their credibility is given.
Осуществлен анализ дискреционных полномочий сотрудников органов внутренних дел с целью исключения коррупционных рисков, что положительно повлияет на улучшение работы органов внутренних дел и способствует повышению их авторитета.

Опис

Шатрава С. О. Дискреційні повноваження працівників ОВС як корупційний ризик в діяльності органів внутрішніх справ [Електронний ресурс] / Шатрава С. О. // Порівняльно-аналітичне право. - 2013. - № 2. - С. 276-277. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/2_2013/Shatrava.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, корупція, дискреційні повноваження, corruption, corruption risk, discretion, корупційний ризик, коррупция, коррупционные риски, дискреционные полномочия, корупційні ризики

Бібліографічний опис