Організаційно-правові аспекти забезпечення розвитку та функціонування об’єднаних територіальних громад

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 247 - 248.

Анотація

В статті розкриваються організаційно-правові аспекти забезпечення розвитку та функціонування об’єднаних територіальних громад. В статье раскрываются организационно правовые аспекты обеспечения развития и функционирования объединенных территориальных общин. The article reveals the organizational and legal aspects of ensuring the development and functioning of united territorial communities.

Опис

Бригадир І. В. Організаційно-правові аспекти забезпечення розвитку та функціонування об’єднаних територіальних громад / І. В. Бригадир // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 247 - 248.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, об’єднані територіальні громади, ОТГ, Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, объединенные территориальные общины, united territorial communities, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность

Бібліографічний опис