Правове забезпечення фінансової безпеки України в умовах глобалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 146-150

Анотація

У тезах доповіді розглянуто правове забезпечення фінансової безпеки України в умовах глобалізації.
The abstracts of the report consider the legal support of Ukraine's financial security in the context of globalization.
В тезисах доклада рассмотрено правовое обеспечение финансовой безопасности Украины в условиях глобализации.

Опис

Фомін, Г. Ф. Правове забезпечення фінансової безпеки України в умовах глобалізації / Григорій Федорович Фомін // Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 146-150.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financial Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, глобалізація, фінансова безпека держави, глобализация, globalization, финансовая безопасность государства, financial security of the state

Бібліографічний опис