Відмінність негласних слідчих (розшукових) дій від оперативно-розшукових заходів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 36-39.

Анотація

Виокремлено відмінності негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів за кримінальним процесуальним законодавством України.
The differences between covert investigative (search) actions and operative-search measures under the criminal procedural legislation of Ukraine are highlighted.
Отмечены отличия негласных следственных (розыскных) действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному процессуальному законодательству Украины.

Опис

Абламська, В. В. Відмінність негласних слідчих (розшукових) дій від оперативно-розшукових заходів / Вікторія Вікторівна Абламська, Сергій Євгенович Абламський // Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – С. 36-39.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, негласні слідчі (розшукові) дії, covert investigative (search) actions, негласные следственные (розыскные) действия, оперативно-розшукові заходи, operational and investigative measures, оперативно-розыскные мероприятия

Бібліографічний опис