Основні напрямки забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2010. – № 4. – С. 376–382

Анотація

Розкриваються актуальні аспекти захисту прав та свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України, пропонуються шляхи удосконалення їх діяльності в сфері конституційних прав і свобод людини і громадянина.
The actual aspects of human rights and freedoms defence in activities of the organs of internal affairs of Ukraine specifies, proposed ways to improve their activities in the field of constitutional rights and freedoms of citizens.
Раскрываются актуальные аспекты защиты прав и свобод человека в деятельности органов внутренних дел Украины, предлагаются пути усовершенствования их деятельности в сфере конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Опис

Загуменна, Ю. О. Основні напрямки забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України [Електронний ресурс] / Ю. О. Загуменна // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 376–382. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2010-4/10zjoovc.pdf.
Загуменна Ю. О. "Основні напрямки забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України." Форум права4 (2010): 376-382.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, права та свободи людини і громадянина, конституційно-правові гарантії, міжнародно-правове законодавство, права и свободы человека и гражданина, конституционно-правовые гарантии, международно-правовое законодательство, rights and freedoms of man and citizen, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право

Бібліографічний опис