Принципи адміністративного судочинства в новітніх умовах сьогодення: науково-правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.32631/v.2023.2.09

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 96-103

Анотація

Статтю присвячено науково-теоретичному дослідженню сучасної системи принципів адміністративного судочинства в оновлених умовах розвитку української держави, виходячи з потреб якісного забезпечення та реалізації законних прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Проаналізовано нормативні приписи адміністративно-процесуального законодавства, положення доктрини адміністративного процесуального права щодо визначення сутності і значення основних засад, які, з одного боку, визначають характер, побудову, соціальну спрямованість і основні властивості правового регулювання цієї галузі права, а з іншого – створюють належні організаційні та функціональні умови для реалізації адміністративно-процесуальної діяльності учасників судового процесу та адміністративного суду. Сформульовано наукові висновки з обраної тематики, корисні для теорії адміністративного процесуального права в цілому.
The article is devoted to a scientific and theoretical study of the principles of administrative legal proceedings in the updated conditions of the Ukrainian State development, based on the needs for high-quality provision and implementation of legal rights, freedoms and interests of individuals and legal entities in the field of public law relations. It has been established that the principles of administrative proceedings at the current stage of development of administrative procedural law should be understood as the basic, initial rules which are stipulated by the provisions of national legislation, as well as generally accepted provisions of international law and standards of administration of justice, and which determine the organisational and functional (procedural) conditions for the administration of justice in administrative cases, and which are reflected and enshrined in the relevant provisions of the Code of Administrative Procedure of Ukraine. It has been noted that by their functional purpose, the principles of administrative justice form a stable basis for the functioning of the mechanism of administrative and procedural regulation. Based on the analysis of the existing scientific developments on this issue, the author supports and further develops the scientific position on determining the characteristic features inherent in the principles of administrative justice in the modern context, namely a) each principle is based on a certain idea, determined by the socio-legal and ideological values of public life, the state and law at this stage of development and functioning; b) the principles have an external expression, i.e. they are textually concentrated in the norms of administrative procedure legislation and reflect the content, essence and internal structure of administrative proceedings, the entire process of the dynamics of its implementation; c) the principles perform a safeguarding function, as they contribute to the main task of administrative proceedings to ensure the proper level of exercise and protection of individuals and legal entities of their rights, freedoms and legitimate interests from violations by public authorities; d) each principle should be logical and scientifically grounded, internally balanced, aimed at ensuring the orderly administration of justice in administrative cases, while not repeating the content of other principles of administrative justice and not contradicting each other.
Статья посвящена научно-теоретическому исследованию современной системы принципов административного судопроизводства в обновленных условиях развития украинского государства исходя из потребностей качественного обеспечения и реализации законных прав, свобод и интересов физических и юридических лиц в сфере публично-правовых отношений.

Опис

Ключові слова

принципи, адміністративне судочинство, Кодекс адміністративного судочинства України, судовий процес, адміністративно-процесуальне законодавство, principles, administrative proceedings, Code of Administrative Procedure of Ukraine, court proceedings, administrative procedure legislation, принципы, административное судопроизводство, Кодекс административного судопроизводства Украины, судебный процесс, административно-процессуальное законодательство

Бібліографічний опис

Джафарова, М. В. Принципи адміністративного судочинства в новітніх умовах сьогодення: науково-правовий аспект / Марина В’ячеславівна Джафарова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 96-103. - DOI: https://doi.org/10.32631/v.2023.2.09.
Джафарова, М. В. (2023) «Принципи адміністративного судочинства в новітніх умовах сьогодення: науково-правовий аспект», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 101(2 (Ч. 1). доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/552.