Проблеми правового регулювання діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2005. - № 1. – С.78-95

Анотація

Розглянута сутність, зміст і методи правового регулювання діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України.
The essence, maintenance and methods legal regulation of activity operative divisions of Ukraine law-enforcement organs is considered.
Рассмотрена сущность, содержание и методы правового регулирования деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел Украины.

Опис

Філіпенко, Н.Є. Проблеми правового регулювання діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України [Електронний ресурс] / Н. Є. Філіпенко // Форум права. - 2005. - № 1. – С.78-95 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2005-1/05fnevsu.pdf.
Філіпенко Н. Є. "Проблеми правового регулювання діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України." Форум права 1 (2005): 78-95.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, правове регулювання, оперативні підрозділи ОВС, правовое регулирование, оперативные подразделения ОВД, legal regulation, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, operative units

Бібліографічний опис