Щодо запровадження нової методики розслідування кримінальних проступків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Напрями реформування кримінального процесуального законодавства в Україні: зб. матеріалів науково-практичного семінару (м. Харків, 10 березня 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 124-126.

Анотація

В статті розглядається процедура розслідування нетяжких злочинів (кримінальних проступків) у формі дізнання. The article considers the procedure of investigation of minor crimes (criminal misdemeanors) in the form of inquiry. В статье рассматривается процедура расследования нетяжких преступлений (уголовных проступков) в форме дознания.

Опис

Соловйова, О. Є. Щодо запровадження нової методики розслідування кримінальних проступків / Олена Євгеніївна Соловйова // Напрями реформування кримінального процесуального законодавства в Україні : зб. матеріалів науково-практичного семінару (м. Харків, 10 березня 2020 р.) / МВС України; Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків. 2020. – С. 124-126.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальний проступок, criminal offense, уголовный проступок, дізнання, inquiry, дознание

Бібліографічний опис