Взаємодія й координація як форма забезпечення фінансової безпеки банків України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і суспільство. - 2017. - № 1. Ч. 1. - С. 199-205

Анотація

У статті розкрито зміст і значення взаємодії й координації державних органів із питань забезпечення фінансової безпеки банків. Окрема увага приділена необхідності нормативного регулювання взаємодії й координації суб’єктів забезпечення фінансової безпеки у фінансовому секторі економіки. Надано пропозиції щодо структури і змісту Регламенту взаємодії й координації Національного банку України та державних органів у сфері забезпечення фінансової безпеки банків в Україні.
The content and significance of interaction and coordination of government agencies on issues of financial security of banks. Particular attention is paid to the need for regulatory cooperation and coordination to ensure the financial security of the subjects in the financial sector of the economy. The work is accompanied by proposals for the structure and content of the Rules of interaction and coordination of the National Bank of Ukraine and government agencies in ensuring the financial security of banks in Ukraine.
В статье раскрыты содержание и значение взаимодействия и координации государственных органов по вопросам обеспечения финансовой безопасности банков. Особое внимание уделено необходимости нормативного регулирования взаимодействия и координации субъектов обеспечения финансовой безопасности в финансовом секторе экономики. Вносятся предложения по структуре и содержанию Регламента взаимодействия и координации Национального банка Украины и государственных органов в сфере обеспечения финансовой безопасности банков в Украине.

Опис

Надьон О. В. Взаємодія й координація як форма забезпечення фінансової безпеки банків України / Надьон О. В. // Право і суспільство. - 2017. - № 1. Ч. 1. - С. 199-205.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Банківська справа. Фінанси. Banking. Finance. Банковское дело. Финансы, взаємодія, координація, фінансова безпека банків, управлінська діяльність, регламент, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, cooperation, coordination, financial safety of banks, management activities, Regulation, взаимодействие, координация, финансовая безопасность банков, управленческая деятельность, регламент

Бібліографічний опис