Щодо запровадження обов’язкової реєстрації камер відеоспостереження, що спрямовані на публічні місця, та порядку отримання з них інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 лют. 2020 р.). - Харків, 2020. -С. 8-11

Анотація

Використання технічних засобів, за допомогою яких фіксуються правопорушення, дозволяють більш ефективно вирішувати завдання щодо притягнення винних до відповідальності. Використання відео- та фотофіксації не лише підвищує ефективність охорони громадського порядку та забезпечення публічної безпеки, а й змінює тактику протидії правопорушенням, що вчиняються в громадських місцях.
The use of technical means, with the help of which violations are recorded, make it possible to more effectively solve the problems of bringing the perpetrators to justice. The use of video and photographic recordings not only increases the efficiency of public order and public safety, but also changes the tactics of countering offenses that are committed in public places.
Использование технических средств, с помощью которых фиксируются правонарушения, позволяют более эффективно решать задачи по привлечению виновных к ответственности. Использование видео- и фотофиксации не только повышает эффективность охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, но и меняет тактику противодействия правонарушениям, которые совершаются в общественных местах.

Опис

Завальний, М. В. Щодо запровадження обов’язкової реєстрації камер відеоспостереження, що спрямовані на публічні місця, та порядку отримання з них інформації / Михайло Володимирович Завальний // Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 лют. 2020 р.) / НДІ публ. політики і соц. наук. - Харків, 2020. -С. 8-11.
Завальний, М. В. (2020). Щодо запровадження обов’язкової реєстрації камер відеоспостереження, що спрямовані на публічні місця, та порядку отримання з них інформації. Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семін. (Харків, 21 лют. 2020 р.), 8-11. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20200221/article/view/zavalnyi

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, обов’язкова відеореєстрація, камери відеоспостереження, камери стеження, отримання інформації, технічні засоби фіксації правопорушень, обязательная видеорегистрация, камеры видеонаблюдения, video surveillance cameras, получение информации, технические средства фиксации правонарушений, Кримінологія. Criminology. Криминология

Бібліографічний опис