Порушення справи про адміністративне правопорушення: порівняльно-правовий аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 3. – С.71-76

Анотація

Досліджено етап порушення справи про адміністративний проступок у рамках провадження в справах про адміністративні правопорушення на підставі порівняльного аналізу законодавства України, Росії, Казахстану та Білорусії. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України про адміністративну відповідальність.
The stage of excitation of an affair about administrative offence is investigated within the framework of manufacture in affairs about administrative offences on the basis of the comparative analysis of the legislation of Ukraine, Russia, Kazakhstan and Byelorussia. Offers on improvement of the current legislation of Ukraine about administrative responsibly are submitted.
Исследован этап возбуждения дела об административном проступке в рамках производства в делах об административных правонарушениях на основе сравнительного анализа законодательства Украины, России, Казахстана и Белоруссии. Представлены предложения по усовершенствованию действующего законодательства Украины об административной ответственности.

Опис

Бугайчук, К. Л. Порушення справи про адміністративне правопорушення: порівняльно-правовий аналіз [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Форум права. – 2008. - № 3. – С. 71-76. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008- 3/08bklpap.pdf.
Бугайчук К. Л. "Порушення справи про адміністративне правопорушення: порівняльно-правовий аналіз." Форум права 3 (2008): 71-76.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративний проступок, административный проступок, administrative offences, адміністративні правопорушення, административные правонарушения, administrative misdemeanor

Бібліографічний опис