Реалізація програми інформатизації системи Міністерства внутрішніх справ України на 2018–2020 роки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 10-1

Анотація

Надано шляхи реалізації програми інформатизації системи Міністерства внутрішніх справ України, розробленої на 2018–2020 роки.
The ways of realization of the program of informatization of the system of Ministry of internal affairs of Ukraine worked out on 2018-2020 are given.
Предоставлены пути реализации программы информатизации системы Министерства внутренних дел Украины, разработанной на период 2018-2020 гг.

Опис

Швець, Д. В. Реалізація програми інформатизації системи Міністерства внутрішніх справ України на 2018–2020 роки / Дмитро Володимирович Швець // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 10-12.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Міністерство внутрішніх справ України, інформатизація, іnformatization, информатизация, Министерство внутренних дел Украины, Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Бібліографічний опис