Правове забезпечення використання поліграфа у кримінальних провадженнях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 457-459

Анотація

Метою статті є аналіз правового забезпечення використання поліграфа у кримінальних провадженнях із метою подолання процесуальних труднощів, що виникають у працівників органів досудового розслідування.
The purpose of the article is to analyze the legal support for the use of the polygraph in criminal proceedings in order to overcome the procedural difficulties that arise for employees of pre-trial investigation bodies.
Целью статьи является анализ правового обеспечения использования полиграфа в уголовном производстве с целью преодоления процессуальных трудностей, возникающих у работников органов досудебного расследования.

Опис

Колісніченко, В. В. Правове забезпечення використання поліграфа у кримінальних провадженнях [Електронний ресурс] / В. В. Колісніченко // Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 457-459. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/6_2019/117.pdf.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, уголовное производство, criminal proceedings, поліграф, полиграф, polygraph, правове забезпечення, правовое обеспечение, legal support, судова психофізіологічна експертиза, судебная психофизиологическая экспертиза, forensic psychophysiological expertise

Бібліографічний опис