Динаміка сучасної національної законотворчості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 15-17

Анотація

Надано оцінку активності використання механізмів законодавчого регулювання в несприятливих умовах сучасності. Підвищилось значення правового врегулювання проблем національної безпеки, оборони та розвідки.
An assessment of the activity of the use of mechanisms of legislative regulation in the unfavorable conditions of modern times is given. The importance of legal regulation of national security, defense and intelligence issues has increased.
Дана оценка активности использования механизмов законодательного регулирования в неблагоприятных условиях современности. Увеличилось значение правового урегулирования проблем национальной безопасности, обороны и разведки.

Опис

Моргунов, О. А. Динаміка сучасної національної законотворчості / Олександр Анатолійович Моргунов // Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 16-18.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, законотворчість, legislation, законотворчество, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис