Criminological Analyze of Racism and Xenophobia in Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Харків, 22 травня 2015 р.). – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 130-131
Abstract
Доповідь присвячена кримінологічному аналізу злочинних проявів расизму та ксенофобії в Україні. Встановлено високий рівень злочинів ненависті, а також тенденцію до його зростання. Акцентовано увагу на високій латентності злочинів цієї категорії. Окреслено пріоритетні заходи протидії поширенню злочинів ненависті.
Report dedicated to criminological analysis of the criminal manifestation of racism and xenophobia in Ukraine. The high level of hate crimes, as well as its tendency to increase is established. The attention is focused on high latency of crimes in this category. Priority measures of combating the widening of hate crimes is outlined.
Доклад посвящен криминологическому анализу преступных проявлений расизма и ксенофобии в Украине. Установлен высокий уровень преступлений ненависти, а также тенденцию к его росту. Акцентировано внимание на высокой латентности преступлений этой категории. Определены приоритетные меры противодействия распространению преступлений ненависти.
Description
Spolander, L. Criminological Analyze of Racism and Xenophobia in Ukraine / Lennart Spolander, Nataliia O. Pribytkova // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Харків, 22 травня 2015 р.) / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Харків: ХНУВС, 2015. – С. 130-131.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, расизм, ксенофобія, злочини ненависті, кримінологічний аналіз, racism, xenophobia, hate crimes, criminological analysis, ксенофобия, преступления ненависти, криминологический аналіз
Citation