Аналіз впливу воєнного стану на фізичну та психологічну підготовку поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-03-21

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавець і виготовлювач Національної академії Національної гвардії України майдан Захисників України, 3, м. Харків-1, 61001. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4794 від 24.11.2014 р.

Анотація

Вплив воєнного стану на фізичну та психологічну підготовку поліцейських є важливим аспектом сучасної безпеки та правопорядку. Ця дослідна робота ставить за мету проаналізувати, як воєнний стан впливає на тренувальні програми поліцейських, їх фізичну кондицію та психологічну стійкість. Шляхом опитувань, спостережень та аналізу статистичних даних будуть виявлені основні чинники, які впливають на ефективність підготовки поліцейських під час воєнного стану.
The impact of martial law on the physical and psychological preparedness of police officers is a crucial aspect of contemporary security and law enforcement. This research aims to analyze how martial law affects the training programs of police officers, their physical fitness, and psychological resilience. Through surveys, observations, and analysis of statistical data, the main factors influencing the effectiveness of police training during martial law will be identified.

Опис

Ключові слова

воєнний стан, поліцейські, фізична підготовка, психологічна підготовка, безпека, правопорядок., martial law, police officers, physical training, psychological training, security, law enforcement.

Бібліографічний опис

Зінченко Д.А. Аналіз впливу воєнного стану на фізичну та психологічну підготовку поліцейських. Сучасні проблеми фізичноі підготовки в силових структурах України. 21 березня 2024 року. Харків. с. 134-136.