Організаційно-правові основи регулювання системи підготовки фахівців для органів Національної поліції України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C.317-321
Abstract
В статті наголошується на важливості підготовки фахівців для органів Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання. Висновки супроводжуються аналітичними та статистичними даними.
The article stresses the importance of training the specialist of the National Police in higher educational establishments with specific learning conditions. Conclusions are accompanied by analytical and statistical data.
В статье подчеркивается важность подготовки специалистов для органов Национальной полиции в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения. Выводы сопровождаются аналитическими и статистическими данными.
Description
Коломоєць, Н. В. Організаційно-правові основи регулювання системи підготовки фахівців для органів Національної поліції України / Н. В. Коломоєць // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів [конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.)] / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 317-321.
Keywords
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, фахівець, вищі навчальні заклади зі специфічними умовами навчання, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, підготовка поліцейських кадрів, специалист, высшее учебное заведение со специфическими условиями обучения, подготовка полицейских кадров, specialist, higher education institution with specific conditions of learning, training of personnel
Citation