Щодо проблемних питань системного й однакового застосування Закону України «Про Національну поліцію»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 35-38
Abstract
Констатовано, що неоднозначне застосування нормативно-правових актів є неприпустимим, оскільки призводить до невпорядкованості судової практики та зниженні довіри та поваги населення до судової влади, а у випадку неоднозначності застосування Закону України «Про Національну поліцію» до неправомірного звільнення з роботи працівників міліції та незаконності в діяльності вже самих працівників органів поліції.
It was established that the ambiguous application of normative legal acts is unacceptable, as it leads to the irregularity of judicial practice and a decrease in the public's trust and respect for the judiciary, and in the case of ambiguous application of the Law of Ukraine "On the National Police" to the illegal dismissal of police officers and illegality in activities of police officers themselves.
Констатировано, что неоднозначное применение нормативно-правовых актов недопустимо, поскольку приводит к неупорядоченности судебной практики и снижению доверия и уважения населения к судебной власти, а в случае неоднозначности применения Закона Украины «О Национальной полиции» к неправомерному увольнению с работы работников милиции и незаконности в деятельности самих работников органов полиции.
Description
Панкратова, В. О. Щодо проблемних питань системного й однакового застосування Закону України «Про Національну поліцію» / В. О. Панкратова // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 35-38.
Keywords
Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, нормативно-правові акти, normative legal acts, нормативно-правовые акты, однакове застосування закону, equal application of the law, одинаковое применение закона, системність, systematicity, системность
Citation