Деякі особливості пошуку та встановлення особи при розслідуванні кіберзлочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 167-169

Анотація

У сучасній методиці боротьби з кіберзлочинністю одним із проблемних питань залишається встановлення та визначення місцезнаходження особи за ії мережними ідентифікаторами, тобто за тими обліковими даними, які особа залишила або надала інформацію про себе. В статті наведені деякі особливості пошуку та встановлення особи при розслідуванні кіберзлочинів.
In modern methods of combating cybercrime, one of the problematic issues is the identification and location of a person by his network identifiers, that is, by the credentials that the person left or provided information about himself. The article presents some features of the search and identification in the investigation of cybercrimes.
В современной методике борьбы с киберпреступностью одним из проблемных вопросов остается установление и определение местонахождения лица по его сетевым идентификаторам, то есть по тем учетным данным, которые лицо оставило или предоставило информацию о себе. В статье приведены некоторые особенности поиска и установления личности при расследовании киберпреступлений.

Опис

Тулупов В. В. Деякі особливості пошуку та встановлення особи при розслідуванні кіберзлочинів / В. В. Тулупов, В. М. Пересічанський // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 167 - 169.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, встановлення особи, розслідування кіберзлочинів, ІР-адреса, пошук інформації, методи збору інформації, установление личности, расследование киберпреступлений, IP-адрес, поиск информации, методы сбора информации, identification, cybercrime investigation, IP-address, search for information, information collection methods

Бібліографічний опис