Особа злочинця та потерпілого в криміналістичній характеристиці умисних убивств, вчинених способом, що є небезпечним для життя багатьох осіб

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. - 2018. - Вип. 4, т. 2. - С. 146-150

Анотація

Визначено та розкрито характерні риси осіб, які вчиняють умисні вбивства способом, що є небезпечним для життя багатьох осіб, а також потерпілих від цих злочинів. На підставі аналізу анкет, що були складені за результатами вивчення відповідних кримінальних проваджень, складено типовий соціально-психологічний портрет таких осіб. Встановлено, що в суттєвій кількості випадків ці злочини вчиняються особами, які мали досвід військової служби, служби в правоохоронних органах або досвід участі в бойових діях. Нерідко майбутні злочинці та потерпілі перед злочином сумісно вживають алкогольні напої. Визначено основну причину таких убивств – сварки на побутовому ґрунті.
In the article, the author identifies and reveals the characteristic features of those who commit intentional murders in a way that is dangerous to the lives of many people and victims of these crimes. Based on the analysis of survey based on the results of the study of relevant criminal proceedings, a typical socio-psychological portrait of such persons was compiled. There is determined that in a significant number of cases, the crimes are committed by persons who have experience in military service, law enforcement services, or experience in engaging in armed hostilities. Often prospective criminals and victims of crime co-use alcoholic beverages. The main cause of such murders is determined – quarrels on domestic soil.
Определены и раскрыты характерные черты лиц, совершающих умышленные убийства способом, опасным для жизни многих лиц, а также потерпевших от данных преступлений. На основании анализа анкет, которые были составлены по результатам изучения соответствующих уголовных производств, составлен типичный социально-психологический портрет таких лиц. Установлено, что в существенном количестве случаев данные преступления совершаются лицами, которые имели опыт военной службы, службы в правоохранительных органах либо опыт участия в боевых действиях. Нередко будущие преступники и потерпевшие перед преступлением совместно употребляют алкогольные напитки. Определена основная причина таких убийств – ссоры на бытовой почве.

Опис

Ключові слова

особа злочинця, особа потерпілого, криміналістична характеристика, умисне вбивство, розслідування вбивств, identity of the criminal, identity of the victim, criminalistic characteristic, intentional murder, investigation of murders, личность преступника, личность потерпевшего, криминалистическая характеристика, умышленное убийство, расследование убийств

Бібліографічний опис

Невгад, В. В. Особа злочинця та потерпілого в криміналістичній характеристиці умисних убивств, вчинених способом, що є небезпечним для життя багатьох осіб / Невгад В. В. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2018. - Вип. 4, т. 2. - С. 146-150.