Проблеми кримінально-правової охорони гідності людини, яка померла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України: зб. тез міжнар. конф. (м. Харків, 22 верес. 2021 р.). - Харків: Юрайт, 2021. - С. 105-109

Анотація

Доведено, що конституційний принцип, згідно з яким кожен має право на повагу до його гідності, стосується кожного як за життя, так і після смерті, коли це право трансформується у право на гідне ставлення до тіла померлого.
It has been proven that the constitutional principle according to which everyone has the right to respect for his dignity applies to everyone both during life and after death, when this right is transformed into the right to dignify the body of the deceased.
Доказано, что конституционный принцип, согласно которому каждый имеет право уважения его достоинства, касается каждого как при жизни, так и после смерти, когда это право трансформируется в право на достойное отношение к телу умершего.

Опис

Ключові слова

Україна, кримінально-правова охорона гідності людини, яка померла, людська гідність, право на гідне ставлення до тіла померлого, померлий, Ukraine, criminal law protection of the dignity of a person who has died, dead, Украина, уголовно-правовая охрана достоинства умершего человека, умерший

Бібліографічний опис

Денисов, С. Проблеми кримінально-правової охорони гідності людини, яка померла / Денисов Сергій, Коваленко Наталія // Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України: зб. тез міжнар. конф. (м. Харків, 22 верес. 2021 р.). - Харків: Юрайт, 2021. - С. 105-109.