Перспективи використання результатів ДНК-аналізу в криміналістиці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 3-6
Abstract
У статті досліджено широке застосування та переваги ДНК-аналізу. Розглянуто історичний аспект індентифікації осіб та використання перевірених тест-систем. Аналізуючи зарубіжну та вітчизняну практику зроблено висновок, що метод ідентифікації широко увійшов у криміналістичну практику. В статье исследовано широкое применение и преимущества ДНК-анализа. Рассмотрены исторический аспект индентификации лиц и использование проверенных тест-систем. Анализируя зарубежную и отечественную практику сделан вывод, что метод идентификации широко вошел в криминалистическую практику. The article examines the wide application and benefits of DNA analysis. The historical aspect of identification of persons and use of the tested test systems is considered. Analyzing foreign and domestic practice, it is concluded that the method of identification has become widely used in forensic practice.
Description
Дідик, М. М. Перспективи використання результатів ДНК-аналізу в криміналістиці / М. М. Дідик // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 3-6
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, використання результатів ДНК-аналізу, использование результатов ДНК-анализа, use of DNA analysis results, ДНК-аналіз, ДНК-анализ, DNA analysis, тест-системи, тест-системы, test systems
Citation