Правове виховання дітей та підлітків працівниками органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету оборони України. - 2011. - Вип. 2(21). - С. 92-95

Анотація

Стаття присвячена питанням правового виховання дітей та підлітків працівниками органів внутрішніх справ; обґрунтована актуальність та доцільність цієї виховної роботи. Проаналізовано стан правового виховання дітей та підлітків працівниками міліції. Визначено мету, зміст, види і напрямки правового виховання дітей та підлітків щодо попередження скоєння ними правопорушень.
The article is devoted to questions of legal education of children and teenagers by employees of law-enforcement bodies; the actuality and expediency of such educational work is proved. The condition of legal education of children and teenagers by police officers is analyse. The purpose, the matter, kinds and tendency of legal education of children and teenagers in aspect of the prevention of perpetration of offenses by them are defined.
Статья посвящена вопросам правового воспитания детей и подростков сотрудниками органов внутренних дел; обоснована актуальность и целесообразность такой воспитательной работы. Проанализировано состояние правового воспитания детей и подростков сотрудниками милиции. Определена цель, содержание, виды и направления правового воспитания детей и подростков в аспекте предупреждения совершения ими правонарушений.

Опис

Ключові слова

правове виховання, legal education, правовое воспитание, діти, children, дети, підлітки, teenagers, подростки, працівники органів внутрішніх справ, employees of internal affairs bodies, работники органов внутренних дел

Бібліографічний опис

Федоренко, О. І. Правове виховання дітей та підлітків працівниками органів внутрішніх справ / Федоренко О. І. // Вісник Національного університету оборони України. - 2011. - Вип. 2(21). - С. 92-95.