Особливості слідової картини місця події, пов'язаного із застосуванням вибухових пристроїв та вибухових речовин як джерело інформації встановлення особи злочинця

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2017. – № 2 (78). – С. 245-252
Abstract
Розглянуто погляди вчених щодо розслідування злочинів, пов'язаних з кримінальними вибухами. Висвітлено проблеми криміналістичного аналізу слідової картини злочину, учиненого із застосуванням вибухових пристроїв та вибухових речовин. Проаналізовано питання виявлення та вилучення слідів на місці вибуху, їх значення у виборі напряму розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
The views of scientists regarding the investigation of crimes related to criminal explosions are considered. The problems of forensic analysis of the trace pattern of a crime committed with the use of explosive devices and explosive substances are highlighted. The issue of identifying and removing traces at the scene of the explosion, their importance in choosing the direction of the investigation and identifying the persons involved in the crime was analyzed.
Рассмотрены взгляды ученых по расследованию преступлений, связанных с уголовными взрывами. Отражены проблемы криминалистического анализа следовой картины преступления, совершенного с применением взрывных устройств и взрывчатых веществ. Проанализированы вопросы выявления и изъятия следов на месте взрыва, их значение в выборе направления расследования и установления лиц, причастных к совершению преступления.
Description
Бурбело, Б. А. Особливості слідової картини місця події, пов'язаного із застосуванням вибухових пристроїв та вибухових речовин як джерело інформації встановлення особи злочинця / Б. А. Бурбело // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2017. – № 2 (78). – С. 245-252.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, місце події, crime scene, место проишествия, погляди вчених, views of scientists, взгляды ученых, вибухові пристрої, explosive devices, взрывные устройства, вибухові речовини, explosive substances, взрывчатые вещества, особа злочинця, person of the criminal, личность преступника, слідова картина злочину, trace picture, следовая картина преступления
Citation