Модель кримінального провадження щодо воєнних злочинів, учинених на території України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 41-44

Анотація

Відзначено, що воєнні злочини, які вчиняються на території України, можуть бути розглянуті Міжнародним кримінальним судом. Водночас переважна їх більшість розслідується та розглядається національними органами досудового розслідування та суду. Вказану особливість можна охарактеризувати як змішане або гібридне кримінальне провадження.
It was noted that war crimes committed on the territory of Ukraine can be considered by the International Criminal Court. At the same time, the vast majority of them are investigated and considered by national bodies of pre-trial investigation and court. This feature can be described as a mixed or hybrid criminal proceeding.
Отмечено, что военные преступления, совершаемые на территории Украины, могут быть рассмотрены Международным уголовным судом. В то же время, подавляющее их большинство расследуется и рассматривается национальными органами досудебного расследования и суда. Указанную особенность можно охарактеризовать как смешанное или гибридное уголовное производство.

Опис

Ключові слова

кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, воєнні злочини, war crimes, военные преступления, Міжнародний кримінальний суд, International Criminal Court, Международный уголовный суд

Бібліографічний опис

Василенко, В. М. Модель кримінального провадження щодо воєнних злочинів, учинених на території України / Віктор Михайлович Василенко // Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 41-44.