Особливості батьківства та материнського ставлення до дітей у сім'ях працівників органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 238-243.

Анотація

Дана стаття висвітлює особливості виховання та ставлення матері – працівника міліції до дитини. Досліджується неусвідомлене емоційне ставлення до родини у працівників органів внутрішніх справ. Данная статья освещает особенности воспитания и отношения матери – работника милиции к ребенку. Исследуется неосознанное эмоциональное отношение к семье у работников органов внутренних дел. The article lights up the features of upbringing and mother’s attitude to the child in families of workers of organs of internal affairs. Also awareless emotional attitude of police officers to the family is researched.

Опис

Макаренко П. В. Особливості батьківства та материнського ставлення до дітей у сім'ях працівників органів внутрішніх справ / Макаренко П. В., Прасол М. І. // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 238-243.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, органи внутрішніх справ, органы внутренних дел, родина, семья, family, батьківство, отцовство, виховання дітей, воспитание детей, материнство, материнство, жінки, женщины, women, діти, дети, children

Бібліографічний опис