Особливості використання генеративного штучного інтелекту для вирішення завдань пошуку інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 17-19

Анотація

Наведено основні напрями використання ChatGPT у розвідувально-аналітичній роботі.
The main areas of use of ChatGPT in intelligence and analytical work are given.
Приведены основные направления использования ChatGPT в разведывательно-аналитической работе.

Опис

Ключові слова

ChatGPT, Україна, генеративний штучний інтелект, Chat Generative Pre-trained Transformer, використання ChatGPT у розвідувально-аналітичній роботі, розвідувально-аналітична робота, Ukraine, штучний інтелект, artificial intelligence, искусственный интеллект, разведывательно-аналитическая работа, intelligence and analytical work

Бібліографічний опис

Моргунов, О. А. Особливості використання генеративного штучного інтелекту для вирішення завдань пошуку інформації / Моргунов Олександр Анатолійович // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 17-19.