Джерела з історії становлення та розвитку інституту покарання в державах Стародавнього Сходу: історико-правова характеристика

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994-2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту, (м. Харків, 22 листопада 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. С. 272-275.
Abstract
Треба відзначити, що характеристика основних груп джерел показує інформаційну їх різноплановість, але в сукупності вони доповнюють одна одну і створюють достатньо широку базу для вивчення історії становлення інституту покарання в державах Стародавнього Сходу. Звичайно, джерела потребують критичного ставлення до них та проведення порівняльного аналізу задля відтворення об’єктивного процесу становлення інституту покарань у державах давньосхідної цивілізації. Саме історичні джерела та пам’ятки права у своїй сукупності дозволяють багато в чому деталізувати хід історичних подій та обставин, що впливали на становлення кримінального права в державах Східних деспотій, визначити особливості становлення та розвитку інституту покарання в ті часи.
Description
Логвиненко, І. А. Джерела з історії становлення та розвитку інституту покарання в державах Стародавнього Сходу: історико-правова характеристика / Логвиненко Є.С., Логвиненко І.А. // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994-2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту, (м. Харків, 22 листопада 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. С. 272-275.
Keywords
джерела права, інститут покарання, Стародавній Схід
Citation